Wojciech Cejrowski

Podróżnik WC - Wojciech CejrowskiTa książka to odświeżona wersja wydawnicza z 1997 roku.  Może więc ktoś powiedzieć, że „odgrzewany kotlet”, ale wcale tak nie jest. „Podróżnik WC” to druga z kolei książka w dorobku tego znanego podróżnika i kontrowersyjnego dziennikarza. Cejrowski ze znaną sobie butą i przekorą szybko wycofał tę publikację z rynku, mimo że świetnie się sprzedawała. Uznał, że jest nienajlepiej napisana i nie może być z niej zadowolony. Po usilnych ...